Free a Girl helpt vrouwen in nood

Op veel plaatsen in de wereld is de welvaart van kinderen een groot probleem. Veel meisjes, vaak nog maar een paar jaren oud, worden gedwongen de prostitutie in te gaan om zo een inkomen te genereren voor hun familie. Free a Girl is een organisatie die zich in zit voor juist dit soort meisjes. De afgelopen acht jaar hebben zij ervoor gezorgd dat zo’n 3.871 meisjes zijn gered uit hun situatie en weer vooruit kunnen kijken naar een toekomst.
Free a Girl is het gelukt om zo zuinig mogelijk om te gaan met hun inkomsten uit donaties. Hierdoor kunnen er nog meer meisjes worden gered in de wereld. Free a Girl werkt samen met vele lokale bewoners om zo een zo’n veilig mogelijke redding te waarborgen. De lokale bewoners spreken namelijk de taal en weten goed wat er allemaal voor nodig is om een meisje uit de situatie te helpen. Uiteindelijk worden ook de daders aangegeven bij de politie. Door de jaren heen is de band met de politie sterk gegroeid.

Hierdoor wordt onze organisatie zeer serieus genomen en worden de daders ook vervolgd. Helaas hebben vele slachtoffers trauma’s en soms zelfs seksuele overdraagbare aandoeningen. Free a Girl zorgt ervoor dat de slachtoffers zowel emotioneel als medisch genoeg steun krijgen om er zo weer boven op te komen. Wanneer het slachtoffer weer terug denkt te kunnen naar het normale leven zorgt Free a Girl ervoor dat zij steun krijgt voor de komende tijd. Daarnaast wordt er ook gezorgd dat het slachtoffer een baan krijgt zodat zij uiteindelijk voor zich zelf kan gaan zorgen.